Print

Muslimah Teladan Sepanjang Sejarah

Perempuan-perempuan mulia, teladan sepanjang masa. Mereka bukan perempuan biasa. Mulai dari Ummul Mukminin, Ibunda Khadijah binti Khuwailid yang senantiasa mendampingi Baginda Rasul SAW dalam suka dan duka menyiarkan Islam. Saudah Binti Zam’ah bin Qois, semangat jihadnya di jalan Allah SWT patut ditiru oleh umat muslim di jagat raya ini. Aisyah binti Abu Bakr, satu-satunya perempuan yang belaiu nikahi dalam keadaan gadis. Banyak orang yang memuji kefasihan Aisyah dalam bidang agama dan keilmuan, dan masih ada lagi perempuan salehah lainnya dalam buku ini yang bisa dijadikan teladan hidup bagi umat muslim sepanjang sejarah.

Keunggulan Produk:

  1. Buku ini dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan.
  2. Buku ini sarat dengan pesan-pesan religi.
  3. Buku ini juga menampilkan kisah-kisah muslimah teladan bagi para pembaca.

Spesifikasi:

Most Read Articles