Print

Panduan Hafalan Juz Amma, Doa-doa, dan Zikir

Buku Pedoman Hafalan Juz ‘Amma, Doa-doa, dan Zikir untuk pelajar & Umum berisi kumpulan ayat-ayat pilihan, Juz ‘Amma, Doa-doa, dan Zikir beserta terjemahnya. Melalui buku ini, diharapkan para pelajar dapat lebih cepat dalam menghafal, mengerti, dan memahami makna yang terkandung dalam kalimat hafalannya. Buku ini kan memandu para pembaca untuk lebih mudah dalam menghafal Alquran (Juz Amma), Doa-doa dan Zikiri terutama setelah shalat.

Keunggulan produk:

  1. Buku ini ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan khususnya pelajar.
  2. Buku ini memuat Juz ‘Amma, doa-doa, dan zikir beserta terjemahnya yang disusun secara kategoris sehingga pelajar mudah mencari dan mengerti makna yang terkandung dalam setiap ayat.
  3. Buku ini sangat direkomendasikan untuk dijadikan referensi dan rujukan bagi pelajar SD/SDIT/MI.

Spesifikasi:

Most Read Articles