Proses Pengangkutan Pada Tumbuhan

Print

Proses pengangkutan tumbuhan dimulai dari pengambilan zat-zat dari lingkungan hingga pengangkutan di dalam tubuh tumbuhan.

1. Pengambilan Zat-Zat Oleh Tumbuhan dari Lingkungan

Tumbuhan  memerlukan beberapa zat dari lingkungannya, terutama air, mineral, oksigen,, dan karbon dioksida. Oksigen dan karbon dioksida dari udara diambil oleh tumbuhan tingkat tinggi melalui daun. Air dan garam mineral yang terkandung di dalam air diserap tumbuhan dari dalam tanah melalui rambut akar.

2. Pengangkutan Air dan Mineral

Pengangkutan air dan garam mineral yang diperoleh dari tanah berlangsung melalui dua cara. Cara pertama adalah pengangkutan di luar berkas pembuluh darah yang disebut pengangkutan ekstravaskular. Pengangkutan ini bergerak dari permukaan akar menuju ke berkas pembuluh. Cara kedua adalah pengangkutan melalui berkas pembuluh dari akar menuju bagian atas tubuh tumbuhan yang disebut pengangkutan intravaskular.

Sumber: ESPS Biologi SMA/MA Kelas XI


Most Read Articles