BLUE GREY RED

      

Info Buku Terbaru

PDFPrintE-mail

Last Updated on Sunday, 28 August 2016 18:57 Written by Emir Monday, 22 August 2016 16:09

Panduan Praktis Haji dan Umrah

Buku berkalung ini diperuntukkan bagi para jamaah haji ketika berada di Tanah Suci. Buku ini memandu mereka mulai dari persiapan keberangkatan, kegiatan (prosesi haji) di Tanah Suci sampai kembali ke Tanah Air.

Ibadah haji merupakan salah satu rukun bagi keberislaman seorang muslim. Umat Islam dari seluruh penjuru dunia berbondong-bondong mendatangi kota suci Makkah untuk melaksanakan ibadah yang selalu diimpi-impikan oleh umat Islam. Tidak sekadar kemampuan jiwa dan fisik untuk menjalankan ibadah ini tapi juga memerlukan kemampuan finansial yang cukup untuk dapat pergi ke sana.

 

PDFPrintE-mail

Last Updated on Sunday, 28 August 2016 18:57 Written by Emir Monday, 22 August 2016 15:05

Metodologi Penetapan Fatwa

Buku ini membahas sejumlah fatwa yang telah dikeluarkan dan ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang didasarkan pada prinsip sadd adz-dzarī’ah, suatu prinsip yang mendahulukan upaya menghindari kemafsadatan daripada menarik kemaslahatan. Dalam ungkapan umum, prinsip sadd adz-dzarī’ah dapat disebut dengan prinsip pencegahan dan kehati-hatian (precautionary actions). Prinsip ini sudah lama diperbincangkan oleh para ulama mazhab, dan oleh Imam asy-Syâthibī di dalam kitabnya al-Muwâfaqat, dimasukkan sebagai salah satu bentuk ijtihad tathbīqi beliau.

 
 

PDFPrintE-mail

Last Updated on Sunday, 28 August 2016 18:58 Written by Emir Monday, 22 August 2016 14:22

Panduan Sekolah dan Madrasah Ramah Anak

Secara konseptual menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sekolah ramah anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya kuat untuk menjamin dan memenuhi hak-hak dan perlindungan anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggungjawab. Tujuan sekolah ramah anak adalah untuk mewujudkan sekolah yang dapat menjamin dan memenuhi hak-hak dan perlindungan anak Indonesia, hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, UUD 45, Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan prinsip-prinsip perlindungan anak.

 
 

PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 26 August 2016 10:33 Written by Emir Saturday, 18 June 2016 10:27

Nabi Idris AS Sang Ahli Perbintangan

Nabi Idris AS adalah Rasul kedua yang diutus oleh Allah SWT ke muka bumi. Tugas utama beliau adalah mengajak manusia, khususnya keturunan Qabil agar kembali menyembah Allah SWT. Allah SWT mengaruniai beliau bermacam keahlian kepada beliau, seperti kemahiran menjahit, kefasihan menulis, kecakapan dalam berkuda, dan sebagainya. Nama beliau sebenarnya Akhnukh, yang oleh orang Eropa diucapkan menjadi Enoch. Adapun nama Idris adalah nama panggilan karena beliau ahli dalam membaca, mempelajari, dan mencatat wahyu dari Allah SWT.

Teman-teman dapat membaca kisah kehidupan Nabi Idris AS selengkapnya di buku ini. Semoga kita semua dapat meneladani akhlak dan ketaatan beliau kepada Allah SWT.

 
 

PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 26 August 2016 10:30 Written by Emir Saturday, 18 June 2016 10:24

Serunya Berwudhu dan Shalat

Firas, Afzal, dan Raihan adalah tiga sahabat. Mereka duduk di kelas 5 di SD Islam Arrahmah. Hari ini mereka bertiga akan belajar wudhu dan shalat bersama Pak Rahman dan Bu fatma.

Saat waktu shalat Zuhur dating sesluruh siswa berkumpul di depan musolah sekolah untuk mengantre belajar berwudhu. Murid laki-laki diajarkan oleh Pak Rahman, sedangkan yang perempuan diajarkan oleh Ibu Fatwa. Mereka senang sekali belajar berwudhu dan shalat, selain menyenangkan, berwudhu dan shalat adalah ibadah yang wajib bagi seorang Muslim.

 
 

PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 26 August 2016 10:24 Written by Emir Saturday, 18 June 2016 10:16

Juz Amma Untuk Anak

Buku ini berisikan teks, transliterasi beserta terjemahan yang ringkas dan praktis dari Juz ‘Amma atau Juz ke 30 Al-Qur’an Alkarim. Buku ini disusun untuk mempermudah para pembaca untuk membaca sekaligus memahami secara ringkas dan praktis Al-Qur’an (Juz ke 30).

Buku ini dikemas khusus untuk kategori kanak-kanak, dengan font, karakter, dan warna yang sangat cocok untuk digunakan sebagai media belajar anak.

Buku ini diharapkan menjadi pedoman dan pegangan dasar khususnya bagi umat Islam yang baru belajar membaca Al-Qur’an dan juga teruntuk para anak-anak kita yang sudah selesai belajar mengenal huruf hijaiyah atau Iqro’, sehingga buku ini bisa menjadi buku lanjutan untuk ke jenjang selanjutnya.

 
 

PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 26 August 2016 10:18 Written by Emir Saturday, 18 June 2016 10:11

Sunan Gresik

Nama aslinya adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim, lebih dikenal dengan nama Sunan Gresik. Beliau seorang saudagar yang datang ke pulau Jawa. Sambil berdagang, perlahan demi perlahan Sunan Gresik mulai berdakwah dan memperkenalkan ajaran Islam yang menjunjung tinggi kejujuran dalam berdagang dan akhlak yang terpuji. Namun tidak semua orang langsung menerima ajakan Sunan Gresik, karena masih banyak yang menganut ajaran nenek moyang yang sudah sejak lama mereka anut. Selain itu, Sunan Gresik juga berencana untuk berdakwah kepada Raja Majapahit, Prabu Brawijaya. Berhasilkah usaha Sunan Gresik meyakinkan sang Raja? Yuk, baca cerita lengkapnya di buku ini!

 
 

Page 174 of 184


emir