BLUE GREY RED

      

Info Buku Terbaru

PDFPrintE-mail

Written by Admin Penerbit Erlangga Wednesday, 18 January 2017 08:28

Imam Syafii - Sang Penegak Sunah

Imam Syafi’i adalah salah seorang pendiri mazhab terbesar Ahlus Sunnah Wal-Jamaah (Sunni) yang dianut oleh mayoritas muslim di dunia. Ia dikenal sebagai orang yang menghidupkan kembali kecintaan umat kepada hadis-hadis Nabi sebagai sumber rujukan dalam berijtihad, selain kepada Al-Qur’an, di masa ketika mazhab Mu’tazilah yang lebih mengedepankan akal (ra’yu) menjadi resmi mazhab pemerintah (kekhalifahan). Lantaran hal ini, ia dijuluki sebagai seorang penegak sunnah (hadis). Salah satu ujaran darinya yang terkenal adalah: ”Jika fatwa-fatwaku tidak bersesuaian dengan kandungan Al-Qur’an dan hadis, maka tinggalkanlah.”

 

PDFPrintE-mail

Written by Admin Penerbit Erlangga Wednesday, 18 January 2017 08:26

Kisah Dari Bilik Pesantren

Pesantren kerap dikaitkan dengan golongan ekstrem radikal seperti teroris, berurusan dengan hal-hal jorok dan kekumuhan, atau bahkan sebuah penjara. Maka buku ini akan menjawab: TIDAK! Pesantren adalah surga bagi para pencari keberkahan kiai, telaga bagi yang haus ilmu, serta kawah candradimuka bagi para hamba yang ingin selalu dekat dengan Sang Pencipta jagat raya.

 
 

PDFPrintE-mail

Written by Admin Penerbit Erlangga Tuesday, 17 January 2017 15:55

Mandiri Pendidilkan Pancasila dan Kewarganegaraan Untuk SMP Kelas VII

Buku Seri Soal MANDIRI (Mengasah Kemampuan Diri) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini sangat ideal digunakan sebagai pelengkap dan pendamping buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs. Sebagai buku soal, buku ini didesain khusus agar siswa dapat mengasah kompetensi diri secara mandiri. Soal-soal yang dikemas dalam bentuk pilihan ganda dan esai diberikan secara terkelompok sesuai dengan materi pelajaran yang ditetapkan dalam Kurikulum 2013 (Edisi Revisi 2016).

 
 

PDFPrintE-mail

Written by Admin Penerbit Erlangga Tuesday, 17 January 2017 15:44

Ekonomi untuk SMA Kelas XI K13N

Buku Ekonomi untuk SMA dan MA ini mengajak siswa untuk belajar menerapkan teori-teori Ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Konsep yang tersaji dalam buku ini sudah terintegrasi dengan pembangunan karakter siswa dan memenuhi standar kurikulum 2013 (Edisi Revisi 2016).

 
 

PDFPrintE-mail

Written by Admin Penerbit Erlangga Tuesday, 17 January 2017 15:41

Belajar Karakter Dengan Lagu

Pendidikan karakter selayaknya diajarkan sejak usia dini. Salah satu cara yang paling mudah dan menyenangkan adalah dengan bernyanyi. Anak-anak masa kini cenderung lebih cepat menerima lagu yang terdengar nyaman di telinga mereka, tak terkecuali lagu-lagu orang dewasa. Padahal, tidak semua lirik lagu tersebut pantas mereka dengarkan.

 
 

PDFPrintE-mail

Written by Admin Penerbit Erlangga Tuesday, 17 January 2017 15:23

Muslimah Teladan Sepanjang Sejarah

Perempuan-perempuan mulia, teladan sepanjang masa. Mereka bukan perempuan biasa. Mulai dari Ummul Mukminin, Ibunda Khadijah binti Khuwailid yang senantiasa mendampingi Baginda Rasul SAW dalam suka dan duka menyiarkan Islam. Saudah Binti Zam’ah bin Qois, semangat jihadnya di jalan Allah SWT patut ditiru oleh umat muslim di jagat raya ini. Aisyah binti Abu Bakr, satu-satunya perempuan yang belaiu nikahi dalam keadaan gadis. Banyak orang yang memuji kefasihan Aisyah dalam bidang agama dan keilmuan, dan masih ada lagi perempuan salehah lainnya dalam buku ini yang bisa dijadikan teladan hidup bagi umat muslim sepanjang sejarah.

 
 

PDFPrintE-mail

Written by Admin Penerbit Erlangga Friday, 13 January 2017 10:45

SPM Administrasi Perkantoran SMK MAK

Buku yang ditujukan untuk peserta didik SMK/MAK Kelompok Administrasi Perkantoran ini termasuk seri buku soal yang disusun sebagai persiapan peserta didik menghadapi Ujian Nasional. Buku ini terbagi dalam tiga unit.

 
 

Page 124 of 150


emir